Tomasz Grabarczyk nowym prezesem okręgu łódzkiego

Tomasz Grabarczyk nowym prezesem okręgu łódzkiego

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją członków okręgu łódzkiego Tomasz Grabarczyk został nowym prezesem okręgu. Dotychczasowemu prezesowi okręgu łódzkiego, panu Jackowi Dobieszowi, bardzo dziękujemy za wspólną pracę na rzecz partii.
Tomasz Grabarczyk polityczną działalność rozpoczął trzy lata temu, wstępując do Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. W KNP kierował łódzką sekcją młodzieżową, potem sprawował tę samą funkcję w partii KORWiN. W wyborach do parlamentu w 2015 r. był szefem sztabu wyborczego w okręgu łódzkim. W tym samym czasie zaczął pełnić obowiązki wiceprezesa okręgu. Na konwencie partii w październiku 2016 roku został wybrany do Rady Krajowej.

Poza działalnością partyjną aktywnie udziela się w innych organizacjach. Był założycielem łódzkiego oddziału stowarzyszenia Pokolenie Wolności oraz pomysłodawcą i współzałożycielem Alternatywy dla Łodzi, stowarzyszenia, które zrzesza łódzkie środowiska antysystemowe i działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Obecnie studiuje politologię na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatni semestr spędził za granicą na Corvinus University of Budapest.

Tomasz Grabarczyk robi wszystko, aby przekonać łodzian do wolności, własności i sprawiedliwości. Jego głównym mottem jest stwierdzenie Alberta Einsteina: „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż w końcu pojawia się ten, który o tym nie wie i to robi”.