Marcin Sypniewski: Koszty wzmocnienia państwowej spółki przez nową regulację poniesiemy wszyscy

Marcin Sypniewski: Koszty wzmocnienia państwowej spółki przez nową regulację poniesiemy wszyscy

Marcin Sypniewski prezes regionu Kujawsko-Pomorskiego i okręgu bydgoskiego #Wolność: Za kilka miesięcy każda firma sprowadzająca gaz będzie miała obowiązek jego magazynowania. Dotychczas taki wymóg miało jedynie PGNiG. Zmiany przepisów nastąpiły wbrew branżowym oczekiwaniom liberalizacji zobowiązań magazynowania gazu i ich dostosowaniu do przepisów unijnych, które są w tym przypadku mniej rygorystyczne i kosztowne niż polskie. 
Trudności i opłaty związane z magazynowaniem błękitnego paliwa są spore, zatem eksperci szacują wzrost kosztów sprowadzania gazu o około 5-7 procent. Skutkiem ustawy będzie umocnienie pozycji PGNiG oraz znaczny wzrost cen u dotąd tańszych konkurentów tego przedsiębiorstwa, jak również zahamowanie dalszej liberalizacji tego rynku, która powinna doprowadzić do spadku cen.
Koszty wzmocnienia państwowej spółki przez nową regulację poniesiemy więc wszyscy.