Londyński Oddział wolności

Londyński Oddział wolności

Uprzejmie informujemy, że Londyński Oddział WOLNOŚCI, podlegający pod Okręg Warszawski, działa obecnie pod tymczasowym kierownictwem kol.Jakuba Grygowskiego ( jakub.grygowski@wolnosc.pl )
i kol.Mateusza Oliwy ( kudu1@wp.pl ).