Dr Sławomir Mentzen: Państwowy projekt budowania strzelnic? Kwintesencja polityki PiS.

Dr Sławomir Mentzen: Państwowy projekt budowania strzelnic? Kwintesencja polityki PiS.

Dr Sławomir Mentzen: Ta sprawa to jest po prostu kwintesencja polityki PiS.

Poseł Pięta zauważył, że w Polsce maleje liczba mężczyzn umiejących posługiwać się bronią. Aby temu zaradzić chce, aby w każdej gminie państwo zbudowało strzelnicę.

Ręce opadają. Przecież ludzie nie umieją posługiwać się bronią, bo obecne rządy kontynuują politykę Hitlera, Stalina i Bieruta, polegającą na rozbrojeniu Polaków i ścisłej reglamentacji broni. W rezultacie jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Europie.

Gdybyście tylko osły z Wiejskiej dali ludziom normalne prawo do posiadania broni, to Polacy by tą broń sami sobie kupili, przedsiębiorcy widząc okazję inwestycyjną sami zbudowaliby strzelnice i problem by zniknął.

Ale nie. Lepiej najpierw zabrać Polakom broń, potem się dziwić, że nie umieją się nią posługiwać, a następnie próbować ratować sytuację państwowym projektem budowy strzelnic.

Absurd tej sytuacji pogłębiany jest przez poparcie polskiego rządu dla unijnych planów kolejnego ograniczenia prawa do posiadania broni na terenie całej UE. Tego się już bez wyzwisk nie da komentować. Przynajmniej ja nie potrafię.

Doktor Sławomir Mentzen jest szefem projektu Dobry rząd, członkiem Zarządu Krajowego Wolności i prezesem okręgu toruńskiego partii KORWiN.