Dr Sławomir Mentzen: Dlaczego rząd nie chce obniżyć podatków, skoro sam przyznaje, że powoduje to m.in. wzrost zatrudnienia i konkurencyjności?

Dr Sławomir Mentzen: Dlaczego rząd nie chce obniżyć podatków, skoro sam przyznaje, że powoduje to m.in. wzrost zatrudnienia i konkurencyjności?

Dr Sławomir Mentzen: Dzisiejsza prasa informuje, że Komisja Europejska prawdopodobnie nie zdąży przed końcem roku wyrazić zgody na przyznanie polskim stoczniom prawa do płacenia zamiast podatku dochodowego, podatku ryczałtowego w wysokości 1% przychodów. Oznacza to, że stocznie będą musiały jeszcze przez rok płacić standardowy podatek dochodowy.

Zachęcony tą informacją zajrzałem do uzasadnienia rządowego projektu ustawy stoczniowej wprowadzającej możliwość płacenia 1% podatku od przychodów. Proszę sobie wyobrazić, że autorzy wpisali do uzasadnienia ustawy typowe wolnorynkowe herezje.

Otóż obniżenie podatków ma rozwinąć przemysł stoczniowy, stworzyć 3000 nowych miejsc pracy, umożliwić rozwój innowacyjnych technologii i zwiększyć konkurencyjność polskich producentów na rynku międzynarodowym.

A co najważniejsze, państwo nie ucierpi od zmniejszenia podatku dochodowego, ponieważ stocznie będą mogły zwiększyć zatrudnienie, dzięki czemu znacznie wzrosną wpływy do ZUS, NFZ i z tytułu PIT. W związku z tym obniżenie podatku dla stoczni zwiększy dochody sektora finansów publicznych, w ciągu 10 lat aż o 1 mld zł.

Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby któryś poseł złożył interpelację, z pytaniem: dlaczego rząd nie chce obniżyć podatków też w innych branżach, skoro powoduje to wzrost zatrudnienia, wzrost konkurencyjności i wzrost wpływów dla sektora finansów publicznych?

Doktor Sławomir Mentzen jest szefem projektu Dobry Rząd i prezesem okręgu toruńskiego partii KORWiN.